O Firmie — About the company

Firma PGA istnieje od 2016 r. – początkowa działalność to naprawa, automatyzacja i modernizacja maszyn produkcyjnych różnego rodzaju min. frezarki, maszyny termoformujące, extrudery, maszyny do wtrysku, maszyny drukarskie, tkackie jak i całe linie produkcyjne. PGA zajmuje się również relokacją maszyn, naprawą jak i serwisem w Polsce jak również w całej UE i poza nią.
PGA has been in existence since 2016 – the initial activity is repair, automation and modernization of production machines of various types such as milling machines, thermoforming machines, extruders, injection machines, printing machines, weaving machines and entire production lines. PGA also deals with machinery relocation, repair and service in Poland as well as throughout the EU and beyond.

 

Współpracujemy z małymi firmami, jak również z międzynarodowymi korporacjami.

We work with small companies as well as multinational corporations.

Po roku działalności został uruchomiony kolejny dział polegający na produkcji opakowań wykonanych technologią termoformowania oraz produkcji folii metodą wytłaczania w postaci taśmy nawijanej na rolach.

After a year of activity, another department was launched, consisting in the production of packages made by thermoforming technology and the production of foils by extrusion in the form of tape wound on rolls.

  • Jakość — Quality

  • Zaufanie — Trust

  • Terminowość — Punctuality

W branży od 25 lat — In the industry for 25 years

Mimo niedługiego stażu na rynku firma PGA ma wieloletnie doświadczenie na rynku produkcji,
jak i modernizacji ze względu na 25-letnie prace w tego typu branżach.

Despite a short experience in the market, PGA has many years of experience in the production market,
as well as modernization due to 25 years of work in this type of industry.

Posiadamy dwie frezarki, a tym samym możliwość robienia form u siebie pod swoje produkcje jak również na sprzedaż – testowych „żywicznych” jak i docelowych aluminiowych.

We have two milling machines, and thus the ability to make molds for our productions, as well as for sale – test “resin” and target aluminum.

Prowadzimy sprzedaż na Allegro — We sell on Allegro

Sprzedajemy używane oraz nowe części do maszyn, same maszyny oraz elementy wymienne.

We sell used and new machine parts, machines and spare parts.
PRZEJDŹ DO ALLEGRO