Modernizacja — Modernization

Czy jedynym przeznaczeniem starej maszyny przemysłowej jest jej oddanie na złom? Niekoniecznie.

Jeśli mechanizmy są w dobrym stanie technicznym albo wymagają jedynie regeneracji w niewielkim zakresie, to warto pomyśleć o modernizacji. Maszyna, która otrzyma drugie życie może służyć jeszcze wiele lat.

 

Is the only purpose of an old industrial machine to be scrapped? Not necessarily.

If the mechanisms are in good working order or require only a small amount of regeneration, it is worth thinking about modernization. A machine that gets a second life could serve for many more years.

Wykonując prace modernizacyjne gwarantujemy pełną kompleksowość usług: — Performing modernization works, we guarantee full comprehensiveness of services:

 • niezobowiązującą ekspertyzę oraz ofertę cenową — non-binding expert opinion and price offer

 • wykonawstwo całości modernizacji „pod klucz” lub zgodnie z życzeniem Klienta — execution of the entire modernization “turnkey” or according to the customer’s request

 • projekt elektryczny — electrical design

 • projekt mechaniczny — mechanical design

 • prace montażowe na obiekcie lub poza wg życzenia Klienta (wykonujemy
  prace w siedzibie firmy PGA) — 
  assembly work on site or outside, according to the customer’s request (we perform
  work at the headquarters of PGA)

 • prefabrykacje szaf sterowniczych — prefabrication of control cabinets

 • uruchomienie — start-up

 • dokumentację powykonawczą — post-execution documentation

 • szkolenie z obsługi — training in operation

 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny — warranty and post-warranty service

Planując modernizację maszyny przemysłowej albo modernizację linii produkcyjnej, warto uwzględnić pozbycie się starego układu sterowania i zastąpienie go nowym. Przestarzałe szafy sterownicze, w których znajduje się multum wysłużonych podzespołów stykowych takich, jak przekaźniki i styczniki, mogą często ulegać awariom unieruchamiając w rezultacie całą maszynę. Wykonanie nowoczesnego układu sterowania umożliwi podniesienie niezawodności. 

Zajmujemy się również naprawami, pisaniem programów oraz budowaniem maszyn i robotów.