Formy — Forms

Firma PGA zajmuje się również projektowaniem narzędzi oraz form do swoich projektów jak również dla klientów zewnętrznych.

Zastosowanie zaawansowanych programów komputerowych w zakresie projektowania oraz odpowiednich obrabiarek z oprogramowaniem 3D, jesteśmy w stanie sprostać najróżniejszym wyzwaniom stawianym nam przez wymagających klientów.

Naszym głównym surowcem jest aluminium, ale również różnego rodzaju tworzywa np. POLIAMID, POM i wiele innych.

 

 

PGA also designs tools and moulds for its own projects as well as for external clients.


Using advanced computer programs in the field of design and appropriate machine tools with 3D software, we are able to meet the most diverse challenges posed to us by demanding customers.
Our main raw material is aluminum, but also various types of plastic e. g. POLYAMIDE, POM and many more.

Dzięki nowoczesnej technologii mamy możliwość wielokrotnego powielania obiektów przestrzennych w oparciu o istniejące rzeczywiste modele, gdzie każdy powielany element jest identyczny z pierwowzorem.

 

Realizujemy produkcję oraz usługi w zakresie:

  • frezowanie form z żywicy

  • frezowanie form z aluminium

 

 

Thanks to modern technology, we are able to reproduce spatial objects multiple times based on existing real models, where each reproduced element is identical to the original.


We provide production and services in the field of:

  • milling of resin molds

  • milling of aluminum molds